Lite kort om mobilanpassningar och responsive design för e-post

Nyhetsbrev i mobilen
Foto: Johan Larsson

Idag är det populärt att skapa e-postmallar som gör så att mailet du skickar anpassar sig efter mottagarens skärm, dvs öppnas mailet i en dator så visas ett mail som är anpassat till en datorskärm och öppnas det i en mobil så visas en annan version som är anpassad till just mobilskärmar. Det brukar oftast kallas för att mailet är ”mobilanpassat” och kanske har du hört det amerikanska begreppet responsive design? Du kan mobilanpassa all din digitala kommunikation, både e-post och webbsidor. Vi har valt att fokusera på mobilanpassning av just e-post eftersom det ju är e-post som vi på eGenerator jobbar med.

Varför har det då blivit så populärt med mobilanpassningar? Dels är det för att det är så stor andel som idag läser sin e-post i mobilen, dels för att mail som är anpassade för, och som öppnas i, mobil har bättre genomslagskraft än ett mail som inte är anpassat för en mobilskärm.

Eftersom mobilskärmen är mindre så kan det uppstå vissa problem om man öppnar ett ”vanligt” mail(som är anpassat för en datorskärm) i en mobil. I vissa mobiler blir mailet för stort och texten för liten för att kunna läsas på mobilen(i de lägena blir du tvungen att zooma in och ut för att kunna läsa…). Har du länkar i ditt mail blir det dessutom svårare att med ett klumpigt finger försöka klicka på rätt länk om texten är liten och raderna ligger tätt, något som inte alls blir ett problem om mailet öppnas av någon som sitter vid en dator.

Då undrar du säkert varför inte alla mailmallar som finns är mobilanpassade! Anledningen är att det tyvärr fortfarande är ganska dyrt att mobilanpassa e-postmallar. Koden som bygger upp själva mallen är betydligt mer avancerad än för en ”vanlig” mall och för en utvecklare så tar det tid att bygga en ny mall.

Det finns även saker du kan tänka på när du bygger ditt mail som gör att det blir mobil-vänligt även om det inte är direkt mobilanpassat. Ta del av våra tips nedan!

Korta fakta om smarta mobiler:

 

–       Idag har ca 58 % av svenskarna en smartphone

–       46 % av alla som har en smartphone läser sin e-post i den

–       De flesta som har en mobil använder den sporadiskt under dygnets alla vakna timmar

Källor: Svenskarna och internet 2012, IT bland individer 2012

Share