Vad är opt-in?

Ett begrepp som då och då nämns inom e-postmarknadsföring är opt-in. Men vad är opt-in egentligen?

Medgivande eller registrering. Då en individ på ett positivt sätt indikerar att han eller hon vill ta emot kommersiell e-post.

Opt-in
Opt-in, soft opt-in, dubbel opt-in vad är det?

Detta är direktmarknadsföringsbranschens intresseorganisation, SWEDMAs definition av termen.
Det vill säga att fylla i eller klicka ja till t.ex. ett nyhetsbrevsutskick, så att det registreras hos det företaget som vill göra utskicket till dig som privatperson. Oftast är detta medgivande en kryssruta eller ett fält för att fylla i sin e-post det kan även stå i ett användarvillkor man säger ja till.

Det är skillnad på kommunikation företag till privatperson och företag till företag

Det är andra regler om man som företag vill sända kommersiell e-post till en privatperson än om man som företag vill göra utskick till ett annat företag. Utskick till privatperson kräver att en opt-in registrerats. Medan kommunikation till företag endast behöver vara relevant sett till den yrkesroll mottagaren har. En viktig sak att notera är att näringsidkare med enskild firma räknas som privatperson i dessa sammanhang.

Soft opt-in då? Vad är det?

Nu pratar vi kommersiell kommunikation från företag till privatperson igen och det innebär att kommersiell e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt medgivande förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
Mottagarens e-postadress har samlats in vid försäljning eller diskussion av en vara eller tjänst och mottagaren har informerats om att man kan komma att använda e-postadressen till att marknadsföra likartade tjänster och varor och möjligheten att avstå har presenterats.

Ibland hör man opt-in benämnas som en dubbel opt-in. Vad är då det?

Konsumentverket skriver

För att undvika missbruk och säkerställa att användaren bara anmäler sig själv bör ”dubbel opt-in” användas, så att användaren får ett meddelande som ska bekräftas innan samtycket aktiveras.

I Sverige är det inget krav med dubbel opt-in men många ser flertalet fördelar med att personen har gett sitt medgivande två gånger. För det är precis det man gör. Ett bekräftande mail sänds till den e-postadress som du registrerar och däri finns en bekräftelselänk som du ska klicka på. På så sätt har du sagt ja två gånger och det är en dubbel opt-in.

 

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor om opt-in om inte så kan du fördjupa dig i ämnet genom dessa länkar. Trevlig läsning!

Datainspektionen
SWEDMA
Konsumentverket 

Share