Planera ditt nyhetsbrev – 5 steg för att lyckas

Nyckeln till ett bra och lönsamt nyhetsbrev är att planera det på rätt sätt. När du planerar ditt nyhetsbrev blir det lättare att nå dina mål, skapa bra innehåll och få ut nyhetsbrevet regelbundet. Här är 5 steg som hjälper dig att lyckas med planeringen av ditt nyhetsbrev.

Steg 1. Mål med ditt nyhetsbrev

Målet för ditt nyhetsbrev är ofta annorlunda jämfört med en e-postkampanj där syftet framförallt är att få dina kunder att köpa direkt. Fokus för nyhetsbrevet kan självklart också vara att öka försäljningen, men det kan även handla om att skapa högre kundlojalitet, få potentiella kunder att kontakta dig eller berätta om dina produkters egenskaper och fördelar. Detta skapar du genom att regelbundet bjuda på relevant innehåll till en specifik målgrupp. Naturligtvis ska du även ha med ett, två eller kanske till och med tre erbjudanden i varje nyhetsbrev. Du behöver dock ha specifika mål för nyhetsbrevet för annars vet du inte om det fungerar eller inte. Du måste med andra ord mäta resultatet av dina ansträngningar med nyhetsbrevet.

När du klargör vad du vill uppnå med nyhetsbrevet så identifierar du även din målgrupp. Riktar du dig mot dina befintliga kunder? Potentiella kunder (prospects)? Personer som endast har anmält sig till nyhetsbrevet som du inte vet någonting om? Annan målgrupp? När du planerar ditt nyhetsbrev så kan du upptäcka att du behöver mer än ett nyhetsbrev för att kunna nå olika segment i målgruppen. Skriv därför ner alla mål du har med nyhetsbrevet och gör en lista med allt du behöver göra för att nå målen.

Steg 2. Lär känna din målgrupp

För att lyckas med ditt nyhetsbrev behöver du förstå din målgrupp (och de olika segmenten i den). Därför är det viktigt att du tänker igenom och dokumenterar saker som du vet om din målgrupp och saker som du inte vet men som du behöver ta reda på. Syftet är så klart att skapa ett nyhetsbrev med relevant information som dina prenumeranter är intresserade av så att du når målen du har satt upp med nyhetsbrevet.

Här är några allmänna frågor du kan ställa om din målgrupp:
 • Vem köper produkterna? Vad har de för ålder? Kön? Var bor de?
 • Vad har de för typ av livsstil? Hur mycket tjänar de? Vad har de för yrke? Intressen?
 • Vad har de för köpbeteende? Är de impulsköpare? Eller funderar de ett tag innan de handlar? Vilken tid på dygnet handlar de?
 • Hur mycket tid har målgruppen att läsa ditt nyhetsbrev? Läser de på jobbet eller hemma?
 • Vill målgruppen ha information och kunskap eller är de bara intresserade av erbjudanden?
 • Vad har de för bekymmer och problem som de vill lösa?

När du vet mer om dina kunder blir det lättare att skapa bra innehåll i ditt nyhetsbrev eftersom du har en större förståelse för vad dina kunder är intresserade av.

Steg 3. Innehåll i ditt nyhetsbrev

Vad ska du skriva om i ditt nyhetsbrev för att det ska bli framgångsrikt? Svaret är enkelt. Innehållet som du fyller ditt nyhetsbrev med måste vara relevant för läsarna annars slutar de att öppna och läsa ditt nyhetsbrev efter ett tag. Du behöver därför fundera igenom några saker.

För det första; hur långt ska nyhetsbrevet vara? Om du bjuder på kunskap och dina läsare är intresserade av att lära sig nya saker så kan ditt nyhetsbrev vara ganska långt. Till exempel om du berättar om kundcase eller liknande. Om kunderna inte är så intresserade av kunskap eller om kunskapen inte har så högt värde, så kan det vara bättre med korta tips och driva läsaren in på hemsidan för att få dem att läsa vidare där.

Låt oss säga att ditt innehåll handlar om hur man får ut mesta möjliga av sin iPhone. Då kan det vara bra med kortare tips i själva nyhetsbrevet istället för ett långt kundcase. Du skulle också kunna driva läsaren in på hemsidan och bjuda på tipsen i en video där du visar exakt hur man kan göra något med sin iPhone.

Ett annat alternativ är att du blandar de två strategierna.  Du kan till exempel skriva en kort inledning och korta stycken med början på artiklar som du sedan länkar till hemsidan. Precis som vi gör på eGenerator. På så vis bestämmer läsaren själv vad han eller hon är intresserad av. Och du får värdefull information när du kollar statistiken på vad läsarna klickar mest på.

Steg 4. Utgivning av ditt nyhetsbrev

Hur ofta ska du skicka ut ditt nyhetsbrev? Det beror på flera saker. Här är några frågor som du kan fundera på: Hur ofta tror du att målgruppen vill ha nyhetsbrevet? Hur ofta har du någonting intressant att berätta? Hur ofta får du in nya produkter? Hur är din relation till prenumeranterna? Det bästa du kan göra när det gäller hur ofta du ska skicka ut nyhetsbrevet är att testa. Om du skickar ut nyhetsbrevet en gång i månaden så testa två gånger per månad. Blir det någon skillnad i resultatet? Hinner du med att skapa nytt innehåll två gånger i månaden?

Vissa föreslår att du ska fråga målgruppen hur ofta de vill ha nyhetsbrevet. Det är dock ett misstag eftersom målgruppen i de flesta fall inte vet eller tänker på hur ofta de får nyhetsbrevet. Så istället för att fråga målgruppen så titta på deras beteende. Köper de mer när du skickar oftare? Köper de mindre? Anpassa efter deras beteende så kommer du att lyckas med nyhetsbrevet. Kom också ihåg att nyhetsbrevet bör hålla hög kvalitet för att du ska behålla prenumeranterna. Du bör även skicka ut nyhetsbrevet regelbundet och inte bara då och då. Det är bättre att du håller hög kvalitet och skickar ut mer sällan än att du skapar dåliga nyhetsbrev som du skickar ut ofta.

Steg 5. Marknadsföring av ditt nyhetsbrev

Det här steget är det många som missar eller inte tar riktigt på allvar. De som har framgångsrika nyhetsbrev arbetar dock mycket med marknadsföringen av sitt nyhetsbrev. Gör det du också.

Här är några saker du kan göra:
 • Nämn nyhetsbrevet i allt ditt marknadsföringsmaterial
 • Se till att besökarna på din hemsida kan anmäla sig till nyhetsbrevet och gör det så tydligt som möjligt. Lägg inte anmälningsformuläret längst ner på sidan. Upp med det högt upp på sidan så att man ser det direkt.
 • Alla i företaget bör be kunderna att anmäla sig till nyhetsbrevet om de inte lägger till dem själva
 • Lägg upp ett anmälningsformulär på din Fansida på Facebook om du har en sådan.
 • Uppmuntra prenumeranterna att sprida nyhetsbrevet vidare
 • Testa att annonsera enbart för att få nya prenumeranter. Till exempel på Facebook, Bing eller via andra nyhetsbrev.

Om du inte har börjat planera ditt nästa nyhetsbrev så gör det nu. Följ de här fem stegen så är du på god väg att skapa ett nyhetsbrev som ökar dina intäkter, skapar lojalare kunder och som bygger ditt företags varumärke.

Share