Ditt nyhetsbrev blir bättre med en egen mall

Det här med grafisk profil vet ju alla är viktigt men hur viktigt är det egentligen.

Mallförslag för nyhetsbrev

De flesta lägger ner mycket tid på hemsidan och sina trycksaker men glömmer ofta bort att prioritera nyhetsbrevet. Även nyhetsbrevets mall bör följa den grafiska profilen. När man jobbar med e-postutskick är igenkänning viktigt. När mottagaren klickar på en länk i ditt nyhetsbrev och kommer till din hemsida så är chansen större att kunden läser vidare och fortsätter till andra sidor på din sajt om förväntan på designen och innehållet stämmer överens med nyhetsbrevets mall. Det blir en, ibland t.o.m. omedveten, försäkran om att företaget är seriöst om det finns en röd tråd i det grafiska uttrycket.

Syftet med en egen mall är att man vill slippa tänka på design och teknik utan istället fokusera på innehållet. Är designen redan klar så spar man mycket tid när man ska skapa sitt nyhetsbrev.

Här är några enkla tips man kan börja med om man inte har en färdig grafisk profil för nyhetsbrevets mall redan:

  1. Det finns ingen ”perfekt” e-postmall. Som med allt annat inom marknadsföring så handlar det om vad som är relevant för mottagaren, men försök håll din mall så ren som möjligt. Och med ren menar vi att syftet tydligt ska komma fram. Är syftet med nyhetsbrevet att dina mottagare ska köpa, läsa eller dela? Tänk även på designen, lägg t.ex. längre texter på din sajt som du länkar till.
  2. Du som jobbar mycket i digitala kanaler och e-post bör välja ett typsnitt som är webbsäkrat, för att vara säker på att det fungerar i alla digitala sammanhang. Annars finns risk för att webb- och e-postläsare byter ut ditt typsnitt till ett annat.
  3. Tänk på dina mottagare, öppnar de sina mail i mobilen eller på datorn, eller både och? Den smarta mobilens intåg har förändrat hur man designar en mall. Det finns två generella riktlinjer för att göra en mall så användbar som möjligt. Gör allt lite större och tänk på att inte lägga klickbara länkar och bilder för nära varandra så att man enkelt kan klicka med sitt finger.

Grafisk profil för nyhetsbrevDet finns många sajter som erbjuder gratis nyhetsbrevsmallar. Kom dock ihåg att verktyget du använder för att göra dina e-postutskick med har sitt eget sätt att läsa kod så det finns ingen exakt standard. Testa alltid din nyhetsbrevsmall noga i flera olika e-postklienter om du väljer att använda en gratis template, d.v.s. en mall från någon av sajterna för gratis mallar. Bäst är ju såklart att låta leverantören av ditt e-postverktyg bygga din mall. Då är mallen testad och klar och precis som du vill ha den.

Avslutningsvis vill vi ännu en gång poängtera att det behövs en ”röd tråd” genom all kommunikation – från typsnitt till ord- och färgval. När en mottagare får kommunikation från dig ska det vara självklart att det kommer från ditt varumärke.

Share