Ämnesradskola

En av de viktigaste komponenterna för att få dina kunder att öppna dina nyhetsbrev är ämnesraden. Ämnesraden spelar nämligen en stor roll för om mottagaren öppnar mailet eller inte. Det gäller alltså att skapa något slags intresse eller nyfikenhet. Här kommer därför tips värda att ha i åtanke när du skriver ämnesrader till ditt nyhetsbrev.

  1. Målgrupp – precis som när du skriver innehållet till ditt mail är det viktigt att fundera över vem du skriver till och vad den lockas av. Var tydlig med vad mottagaren får ut av att läsa ditt nyhetsbrev, det är av dennes intresse.
  2. Representativt – se till att ämnesraden är representativ för innehållet i mailet. Gör du ämnesraden sämre än innehållet finns det risk att den inte lockar till läsning. Men lovar du för mycket i ämnesraden finns det risk för besvikelse.
  3. Spamliknande ämnesrader – ta en titt i din skräppost och lär från den. Liknar ämnesraden den som spam har, finns det risk att ditt mail också bli spamklassat.
  4. Uppmana och fråga – knep som brukar fungera som ämnesrader är att ställa en fråga, uppmana till handling eller säga att det är bråttom med någonting. Se bara till att inte lova för mycket.
  5. Tydlig avsändare – se till att det tydligt framgår vem som är avsändare. Annars är risken att mottagaren blir misstänksam mot ditt mail och struntar i att öppna det.
  6. Stick ut – använd humor eller var lite fyndig. Detta sätt att skriva på kräver dock att man känner sin målgrupp väl så att det inte missuppfattas. Men rätt använt är detta ett mycket bra knep för att bli omtyckt bland läsarna.
  7. Skriv ämnesraden sist – låt ämnesraden vara till dess att innehållet i brevet är klart. Skriver du den först finns det risk att du blir begränsad i utformandet av själva brödtexten.
  8. Längden – undvik att skriva för långa ämnesrader. 50 tecken eller kortare brukar bli bäst och börja med det viktigaste.
  9. Personifiera – använd dig gärna av så kallade ”inflätningar”. Detta gör att mailen blir anpassade efter mottagaren, t.ex. genom att använda namnet på personen. I eGenerator görs detta genom ”specialfält”.

Ovanstående tips är givetvis inte regler för hur man måste skriva en ämnesrad. Men för att ta reda på vad som verkligen fungerar för dina mottagare är det bara till att testa, testa och återigen testa. Kom gärna på flera olika ämnesrader till samma nyhetsbrev, skicka till olika mottagare, och jämför sedan resultaten genom att kolla på statistikrapporterna. Poängen med ämnesraden är ju att väcka dina kunders intresse och där är det du som är experten.
Vi hoppas att dessa tips har inspirerat dig till att testa nya ämnesrader och se vad som fungerar på just dina kunder!

Lycka till!

Läs mer om ämnesrader (engelska) här >

 

Share