Landningssida

Tillbaka till FAQ

Vad händer om jag flyttar en landningssida från en mapp till en annan?

Om du flyttar landningssidor från en mapp till en annan kommer även URL:en att ändras. Dock kommer det finnas kvar en kopia av den ursprungliga landningssidan även om du inte kan se den i mappstrukturen. Detta betyder att även då URL:en ändras så kommer det inte påverka de länkar ni har till landningssidorna i de mail som redan har skickats ut. Svaren kommer från båda landningssidorna hamna i samma rapport. Om du ändrar i den flyttade sidan kommer båda sidorna att uppdateras med ändringen. Så det är inga problem att flytta runt sidorna i mapparna.

Hur fungerar Formulär?

Använd Moduler för att dra och släppa element som skapar och bygger upp ditt Formulär. När du har släppt dem på sidan kan du sedan flytta runt modulerna till önskad placering.

Färgpaletten används för att styra färgerna på sidan. Om du inte vill använda dig av våra färdiga färgkombinationer kan du välja dina egna färger genom att trycka på Anpassade färger i denna meny.

Knappen Spara och publicera innebär att din landningssida går live på internet, via eGenerator. Trycker du bara Spara är sidan bara sparad för vidare arbete.

När [tom] visas innebär det att fältet kommer att vara tomt när sidan publiceras. Det har vi bara med för att du ska kunna hitta dit när du editerar.

Sidfoten hämtar informationen som är ifylld under Mitt konto. Detta ändras inte historiskt utan du måste skapa en ny sida för att få din uppdaterade version. Du kan även ändra informationen genom att trycka på texten i sidfoten.

Om du vill att formuläret ska vara anonymt så länkar du till länken som skapas när du publicerar, vill du kunna se dina respondenters uppgifter i rapporten så länkar du via kampanjens texteditor genom att trycka på länksymbolen och välja ditt Formulär.

Obs!
Då du skapar ett formulär, tänk på att lägga Skicka-knappen längst ned i formuläret, efter dina frågor. Svar på frågor som placerats under knappen kommer inte med i rapporten. Då du skapar ett formulär i en mall som har två kolumner så måste du välja en av kolumnerna där du har dina frågor, då du endast kan samla svar från den ena sidan.

Tillbaka till FAQ