Sända kampanj

Tillbaka till FAQ

Hur skapar jag ett utskick?

För att börja skapa ett utskick, välj ”Kampanj” i flikarna på förstasidan, under menyn ”Mappar” väljer du ”Delade utkast” och plockar upp den kampanj som önskas. Genom att klicka på ”Your Logo” så kan du ladda upp er logga. Genom att klicka på de olika modulerna kan du ändra text och kontaktuppgifter. Du
kan sedan välja att ”Spara” utkastet alternativt klicka på ”Spara & fortsätt”.

Hur schemalägger man ett utskick?

1. Välj ett utskick

2. När du är klar, spara & fortsätt

3. Lägg till ämnesrad, avsändaradress och namn etc, klicka Spara & fortsätt

4. Välj mottagare, klicka Spara & fortsätt

5. I nästa dialogruta får du upp möjlighet att schemalägga enligt nedan. Välj tid och tidzon och klicka slutligen Schemalägg kampanjen.

6. Klart

Kan jag skicka ett testmail?

Ja, det är en bra idé att skapa ett testmail innan du skickar ut till dina kunder. Välj ”Spara & fortsätt”, under rubriken ”Testskicka kampanj” fyller du i den epostadress dit du vill skicka testet och klicka på ”Skicka test”.

Hur lång skall en ämnesrad vara?

Håll ämnesraden kort, en bra generell riktlinje är att låta den vara under 65 tecken.

Tips!
Att författa en bra ämnesrad kan vara svårt och utöver det kan man behöva tänka på vilka tekniska enheter som dina utskick oftast öppnas i. Artiklar kring detta finner du på vår hemsida.

Måste avregistreringslänken finnas med i mitt utskick?

Enligt svensk lag måste det i all e-postmarknadsföring finnas en länk där mottagaren kan tacka nej till vidare utskick från dig. I alla eGenerators mallar ligger en standardtext för denna avregistreringslänk som lyder:

”Det här är ett meddelade från [ditt Företag]. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen. Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här”.

Hur gör jag en logo synlig i varje modul?

För att ladda upp en logo går du till ”Mitt konto”. Under menyn inställningar väljer du ”Ändra logotyp”. Du behöver bara gör detta en gång för att den automatiskt ska visa sig i dina nya mallar.

Jag vill visa en film i min kampanj. Hur gör jag?

Mottagande e-postklienter klarar inte av att visa filmer.

Men!
Du kan länka en bild till din film. Vid klick på bilden öppnas en webbsida/landningssida som visar din film.

Tips!
En animerad .gif klarar en stor del av mottagande e-postklienter av att visa.

Varför uppdateras inte sidfoten i mitt skapade utskick när jag ändrat dem under Mitt abonnemang?

De uppgifter som du fyller i under Mitt abonnemang kommer automatiskt att hamna i sidfoten på alla dina mail som skapas efter det att du fyllt i de nya uppgifterna.

D.v.s. alla de kampanjer som du skapade innan du lade till den nya informationen kommer inte automatiskt att uppdateras, men dina nya uppgifter hamnar per automatik i alla dina nya kampanjer som du skapar efter ändringen.

Vill du ändra på befintligt utkast. Tryck då på befintlig text eller [tom].

Uppgifterna är frivilliga att fylla i och det går lika bra att lämna fälten tomma. Ordet [tom] i sidfoten kommer inte att synas när du sänder din kampanj. Den är endast där för att du ska kunna lägga till information.

Varför skiljer sig testutskicket och ett skarpt utskick åt?

Ditt testutskick är en ögonblicksbild av din kampanj och går inte igenom samma process som ett skarpt utskick gör. Länkar för mätning, eventuell personifiering samt kampanjinformationen är inte aktiverade. Vilket gör att du kan komma att uppleva att det saknas detaljer i testmailet. Vill du vara helt säker på hur ditt mail kommer att tas emot, rekommenderar vi att du gör ett skarpt utskick istället.

Hur gör jag mina utskick personligare?
Personifiera ditt mail

Har du kanske fått ett nyhetsbrev där avsändaren börjat mailet med att tilltala dig vid namn? Detta kallas i e-postsammanhang för att göra en ”inflätning” eller för att ”personifiera ett mail”. Egentligen kan du använda all information du har om en kund eller kontakt för att göra
dina mail mer personliga. Har du t.ex. information om vilken vara en kund senast köpte, så skulle du kunna använda dig utav den.

Ett exempel

Du säljer tre modeller av en vara samt kringprodukter till dessa. Du vill sända ett erbjudande gällande kringprodukten till dina kunder som köpt någon av de tre modellerna. Den data du har är kundens namn, vilken vara personen köpt samt vilken kringprodukt som tillhör vilken vara. Ditt mail skulle då i avskalad version kunna se ut så här:

Hej [förnamn],Vad roligt att du köpt [vara] av oss, nu vill vi uppmärksamma dig på att vi har ett mycket förmånligt erbjudande på [kringprodukt].

Mailet skickar du sedan till din databas och varje kund får ett personligt mail med den data du har kring kunden inflätat i utskicket.

Hur adderar jag en PDF till min kampanj?

Börja med att ladda upp din PDF under Filhanteraren.

Gå sedan till din e-postkampanj eller landningssida och tryck på texten.

Markera den text du vill att mottagaren ska trycka på för att se din PDF.

Klicka sedan på länkikonen, då kommer en redigeringsruta upp, där kan du välja bland tre flikar. Under fliken Mina filer väljer du din PDF.

Klart!

Vad är kriterierna för att ett mail ska registreras som öppnat?

När mottagaren ser (laddar) bilderna i mailet då registreras mailet som öppnat.

Vid tryck på länk men ej laddat bilder registreras det som öppnat.

Ett out of office reply registreras ej som öppnat.

Om mottagaren har en mailklient med översiktsvy som visar senaste mailet men mottagaren inte valt att se bilderna, då registreras mailet inte som öppnat heller.

Tillbaka till FAQ