Specialfält

Tillbaka till FAQ

Vad kan man göra med specialfält?

Har du mer information om dina kunder än den som eGenerator efterfrågar när du ska ladda upp din kunddatabas?

Inga problem, lägg till Specialfält i eGenerator och ladda in all den information du önskar.

Vilken typ av information skulle det kunna vara?

Grundläggande information som nästan alla samlar kring sina kunder är namn, företag, adress o.s.v. Men du kanske har mer specifik information, som är relevant för dig. Det kan vara om kunden varit på ett event eller en utbildning, köpt något av dig eller någon annan
händelse du vill göra en uppföljning på. Kanske har du en kundklubb eller ett lojalitetsprogram med olika medlemssteg (ex guld, silver, brons) och vill kunna segmentera dina medlemmar på ett enkelt sätt? Det är just den typen av information som du kan addera i databasen genom att lägga in Specialfält.

Personifiera ditt mail

Har du kanske fått ett nyhetsbrev där avsändaren börjat mailet med att tilltala dig vid namn? Detta kallas i e-postsammanhang för att göra en ”inflätning” eller för att ”personifiera ett mail”. Egentligen kan du använda all information du har om en kund eller kontakt för att göra
dina mail mer personliga. Har du t.ex. i din databas information om vilken vara en kund senast köpte, så skulle du kunna använda dig utav den.

Ett exempel

Du säljer tre modeller av en vara samt kringprodukter till dessa. Du vill sända ett erbjudande gällande kringprodukten till dina kunder som köpt någon av de tre modellerna. Den data du har är kundens namn, vilken vara personen köpt samt vilken kringprodukt som tillhör vilken
vara. Ditt mail skulle då i avskalad version kunna se ut så här:

Hej [förnamn],Vad roligt att du köpt [vara] av oss, nu vill vi uppmärksamma dig på att vi har ett mycket förmånligt erbjudande på [kringprodukt].

Mailet skickar du sedan till din databas och varje kund får ett personligt mail med den data du har kring kunden inflätat i utskicket.

Tillbaka till FAQ