Studsar

Tillbaka till FAQ

Varför studsar mina mail?

Ibland kommer dina mail inte fram till mottagaren, det kallas för att mailet studsar. Det kan bero på olika saker, t.ex. kan e-postadressen vara felstavad i ditt kundkort eller så kan mottagarens inbox vara full för fler inkommande mail.

I menyn på fliken Kontakter ser du listan över de e-postadresser där ditt mail har studsat och anledningen till studsen.

Nedan följer en mer detaljerad förklaring kring dessa:

DQ betyder disk qouta full, d.v.s. studs av orsaken att inboxen hos mottagaren är full.

UU betyder unknown user, d.v.s. det som står före @ (ex. namn.efternamn@) är okänd.

UD betyder unknown domain, d.v.s. att det som står efter @ (@domän.com) är okänd.

HU betyder host unknown, och även här är det som står efter @ (@domän.com) okänd.

Ingen förklaring/blankt betyder att det rör sig om oidentifierade studsar. Dvs vi ser att mailet studsat, men vår mätning kan ej se varför studsen inträffat.

Borde jag städa upp i listan där studsarna hamnar?

Vi rekommendar att du löpande tittar och städar upp bland adresserna som har hamnat i ”studslistan”. Ett bra riktmärke är att gå igenom de adresser som studsat minst 3 gånger eller mer.

Tillbaka till FAQ